top of page

FINALLY


Efter en lång paus och flera inställda utställningar p.g.a. pågående pandemin är det glädjande att kunna meddela att konstutställningen kan äga rum helgen 30/10 - 1/11 i Lund.

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search by Tags
Follow me
  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon
bottom of page